Ingen beräkning utförd


Träningsnivå

Liten/Ingen: Stillasittande jobb och fritid, inga eller enstaka träningstillfällen per månad.