Hem / Blogg /

Hur träning och kost kan motverka oxidativ stress

Skadlig oxidativ stress, farliga fria radikaler och skyddande antioxidanter är viktiga begrepp för en hälsosam livsstil. Här är en kortfattad förklaring av begreppen.


Fria radikaler
Fria radikaler är instabila, starkt reaktiva molekyler, till exempel reaktiva syreföreningar som giftet väteperoxid, vilka har kapaciteten att oxidera sin omgivning. Kroppen har enzymer som oskadliggör fria radikaler, samtidigt som immunförsvaret använder fria radikaler för att döda och förstöra utifrån kommande sjukdomsalstrande celler, till exempel bakterier.

Oxidation
Oxidation är en kemisk reaktion med en motpart som kallas reduktion. När elektroner passerar från molekyl A till molekyl B säger man att B oxideras medan A reduceras. Oxidation skadar fetter, proteiner och DNA och leder till en degenerering av cellens alla delar som brukar liknas vid då metall rostar.

Balans
Vid god hälsa råder balans mellan oxidation och reduktion i kroppens celler. Det är när balansen förskjuts mot mer oxidation än vad kroppen kan neutralisera och reparera som man talar om oxidativ stress. Oxidativ stress är en kritisk pusselbit i skillnaden mellan normalt åldrande och utvecklingen av sjukdomar.

KakaoVegetabilier, alltså frukt och grönt, är kanske den vanligaste källan till antioxidanter. Ett bra val i den kategorin är kakao, som innehåller mycket höga mängder av ämnen med betydelse för immunitet och nervsystem.

Antioxidanter
Antioxidanter, skulle egentligen mer korrekt kunna benämnas reduktanter och är molekyler som oxideras lättare än sin omgivning. Detta ger dem förmågan att neutralisera fria radikaler och skydda mot oxidativ stress.Därför är det värdefullt att få i sig antioxidanter från kosten eller via tillskott.

Betydelse av träning
Det är välkänt att fysisk träning skyddar nervceller mot degenerering. En studie från februari 2015 slår fast att det är träningens effekt på redoxhomeostasen, det vill säga balansen mellan oxidation och reduktion som gör att fysisk träning skyddar mot Alzheimers sjukdom.


 

Källor:

  • Oxidative Medicine and Cellular Longevity
  • The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences
15% Rabatt