Hem / Blogg /

Forskning: ta mer protein efter träningen!

Den gamla dogmen om att 20 gram protein efter träningen är optimalt sågas i ytterligare en studie. 40 gram ger en respektabel 20-procentig ökning av muskelproteinsyntesen.


Vi vet sedan länge att det är när vi äter efter träningen som kroppen slår om från nedbrytning till uppbyggnad. Framför allt är det tillgång till protein, specifikt aminosyran leucin, som utgör startsignal för att börja återhämtning och bygga upp ny muskelmassa. 20-25 gram högvärdigt protein efter träning har länge ansetts tillräckligt för att stimulera proteinsyntesen maximalt, och högre doser än så har betraktats som ett onödigt överflöd.

Denna föreställning revideras just nu. Ett växande underlag av forskning pekar mot att högre doser protein leder till starkare stimulering av proteinsyntesen och mer muskelmassa. En studie från augusti i år visade till exempel tydligt att 40 gram vassleprotein helt klart ger en starkare muskelbyggande effekt jämfört med intag av 20 gram.

www.nik-star.com

Studien var ursprungligen designad att undersöka kroppsviktens, och specifikt muskelmassans roll för hur stort proteinintag som var optimalt. Misstanken var att tyngre personer med mer muskelmassa skulle ha nytta av större doser protein än lättare försökspersoner med mindre muskelmassa. Men hypotesen kunde inte befästas, trots att den låter logisk. I stället såg man att både de lättare och de tyngre personerna alla hade nytta av det högre proteinintaget. I snitt ledde intag av 40 gram vassleprotein till 20 procent högre proteinsyntes jämfört med intag av 20 gram. En skillnad som blir till betydande mängder muskler på lite sikt.

En av de specifika omständigheterna i denna studie var att testpersonerna tränade helkroppsprogram i studien. Det skulle kunna vara en del av förklaringen till att mer protein kom till användning efter träningen, jämfört med äldre studier där testpersonerna tränat en mer isolerad muskelgrupp.

Sett i ett större sammanhang passar denna studie väl in i bilden som målas av nyare forskning om protein, där högre proteinintag bland annat leder till högre basalmetabolism, och ett stort överskott av protein leder till bättre kroppssammansättning, mer muskler och mindre fett.

Studien i korthet:

  • Intag av 20-25 gram protein efter träningen har länge ansetts tillräckligt för att stimulera proteinsyntesen maximalt. Denna uppskattning stämmer inte, enligt ny vetenskap.
  • Den aktuella studien syftade till att undersöka i fall tyngre personer med mer muskelmassa skulle ha nytta av mer protein efter träningen än lättare testpersoner med mindre muskelmassa.
  • Resultaten visade i stället att alla testpersoner, oavsett kroppsvikt och muskelmassa, hade nytta av det högre proteinintaget.
  • 40 gram vassleprotein efter träningen gav upphov till i genomsnitt 20 procent högre muskelproteinsyntes jämfört med intag av 20 gram.
  • Studien följer ett mönster av forskning, som pekar mot att högre doser protein än vi tidigare vetat leder till bättre träningsresultat.

Källa:

The response of muscle protein synthesis following whole-body resistance exercise is greater following 40 g than 20 g of ingested whey protein.

 

15% Rabatt